Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden en Nazorg
Informatie over de risico’s van permanente make-up
  • Het zetten van permanente make-up brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten en geen stress tijdens de behandeling . Stel de behandelaar op de hoogte van eventueel medicijn gebruik of huidproblemen en allergieën.
  • Ik heb wel overwogen en uit vrije wil gekozen voor deze permanente make-up en
  • ga hiermee akkoord en neem hiervoor mijn eigen verantwoordelijk.
  • Ik vind mezelf gezond genoeg om deze permanente make-up te laten zetten.
  • Ik ben tijdens de behandeling niet onder invloed van alcohol of drugs.
  • Ik weet dat zwanger vrouwen wordt afgeraden om pmu te laten zitten in verband met verhoogde gevoeligheid voor infectie.
  • Ik weet dat het wordt afgeraden om pmu te laten zetten wanneer je antibiotica of antitollingsmiddelen gebruikt.

Wat moet u weten voor een Nabehandeling ?
De twee gezichtshelften zijn niet gelijk. Perfectie is ons doel maar niets is perfect. De  wenkbrauwen zijn zusjes, geen tweelingen. Het is van belang dat de pigmentatie  zo snel mogelijk geneest. Hiervoor zijn een aantal factoren van belang.  Als je de PMU goed verzorgt, duurt het ongeveer zes weken tot de behandelde huid  genezen is.  Volg de onderstaande instructies nauw op, om een optimaal genezingproces te  garanderen. indien u vragen heeft, schroom niet om contact op te nemen met uw  specialist.

Eerste dag
30 minuten na de behandeling dient u de wenkbrauwen te wassen met een neutrale  gekookt en gekoeld water, raak de huid (rondom) de wenkbrauwen niet aan  met uw handen, doe dit met wattenschijfje. Op uw handen leven bacterien, welke de  kans op een infectie vergroten. Dep de wenkbrauwen droog met een nieuw  wattenschijfje. Breng hierna via en schoon wattnstaafje een dun laagje verzorgende  creme aan welke u van uw specialist meegekregen heeft.  Herhaal deze behandeling 3 keer per dag . Als de behandeling laat in de middag of  in de avond plaats vind, voert u vóór het slapen de bovengenoemde handeling uit.

Zorg dat je tijdens het genezingsproces
De behandelde huid zo min mogelijk aanraakt. (was eerst je handen voordat je de huid  verzorgt). - in deze priode geen stoom of massage nabij het gezicht. - Huid niet reinigen . - Geen zonebrandcrem op de wenkbrauwen smeren  - De eerste 7 tot 10 dagen geen zwembad, sauna of zonnebankstudio. - vermijd sport waar bij u veel Zweet , Sporten mag na 3 dagen wel, maar zonder te  zweten. - Stel de pigmentatie niet bloot aan zonlicht . - U mag niet krabbelen, peuteren of pulken aan de pigmentatie . - De PMU niet bedekt met strakke of bevuilde kleding.

Bij iedere afspraak plannen probeer op tijd aanwezig te zijn . U kunt altijd verzetten of annuleren vóór 48 uur via het telefoonummer (0641388402) of e-mail(info@feryalbeauty.nl)
Het totaalbedrag dient de 1e sessie te worden betaald.
* Let op: Feryal Beauty geeft geen geld terug. Mocht het van toepassing zijn, krijgt u een vervolgbehandeling met 10 % korting.
Bij afwezigheid zonder afmelding of annuleren vóór 48 uur wordt er € 25 in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd.
Pmu & Skin Laser Clinic
van Manderloostraat 4
2406 CD Alphen a/d RijnBEHANDELVOORWAARDEN Laser Ontharen
1. De door u gewenste behandeling gebeurt d.m.v. licht. De pigmentstof melanine dat zich in het merg van de haar bevindt absorbeert het licht. Tijdens de absorptie wordt het licht omgezet in warmte. Deze warmte ontwikkeling wordt naar het haarzakje geleid. Het haarzakje wordt hierdoor vernietigd en kan geen nieuwe haar meer produceren.
2. Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de dichtheid en de plaats van de ongewenste haargroei. Normaliter zijn tussen de 6 á 8 behandelingen nodig voor het gewenste resultaat. Van de zichtbare haren bevinden zich niet alle haren in de actieve groeifase. Dit is de fase waarin een haar vernietigd kan worden. Per behandeling met de Elits Epil tussen de 60 en 90% van de haren in de juiste groeifase vernietigd.
3. Hoe lichter de huid en donkerder de haar, hoe sneller het gewenste resultaat zal worden. Bij dunnere en wat lichtere haren zullen meerdere behandelingen nodig zijn.
4. Wanneer ongewenste haren regelmatig geharst c.q. geëpileerd zijn is het mogelijk dat er meer behandelingen nodig zijn.
5. Na de behandeling kan er enige roodheid (erytheem) ontstaan. Deze roodheid verdwijnt meestal na 1 á 2 uur maar kan in sommige gevallen 2 dagen tot 1 week aanhouden. Tevens is er een zeer geringe kans op blaasjes of pigmentverlies. De kans op deze tijdelijke bijverschijnselen wordt groter naarmate de huid donkerder is.
6. U ondergaat een cosmetische behandeling waarop geen garanties kunnen worden gegeven.
7. Veranderingen in de hormoonhuishouding, welke veroorzaakt kunnen worden door adolescentieperiode , menopauze, zwangerschap, bepaalde medicatie of ziektebeeld kunnen er toe leiden dat slapende haarfollikels aan worden gezet tot het produceren van haar.
8. Zes weken voor de aanvang en tijdens de behandelingsperiode mag u de haren niet d.m.v. harsen of epileren verwijderen. U verwijdert dan haren in de juiste groeifase waardoor meerdere behandelingen nodig zullen zijn. Overtollige haren mogen alleen middels knippen of scheren verwijderd worden.
9. Voor de behandeling mag het te behandelen gebied niet blootgesteld worden aan zon of zonnebank. Dit voor minimaal 6 weken! Ook het gebruik van een selftanner wordt sterk afgeraden. Wij raden u het gebruik van een sunblock SPF30 aan, welke zowel ‘s zomers als ’s winters meerdere malen per dag aangebracht moet worden op het te behandelen gebied.
10. Wij verzoeken u het te behandelen gebied 24 tot 48 uur voor de behandeling zorgvuldig te scheren. Het voorkomt onnodige huidirritatie en zal de effectiviteit verhogen.
11. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van veranderingen in medicijngebruik en/of ziektebeelden. In geval van medicijn gebruik verzoeken wij u de bijsluiter mee te nemen.
12. Na iedere behandeling dienen de volgende punten in acht te worden genomen:
o Niet baden in te warm water (sauna).
o Het gebruik van een moisterizer of andere geadviseerde producten.
o Vermijd huidirritatie van het behandelde gebied, evenals krabben of scrubben.
o Geen bezonning of bruining gedurende tenminste een week na de behandeling.
13. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Wanneer dat niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt de afspraak bij u in rekening te brengen.
Algemeen
1.1 Laserbehandeling Pmu & Skin Laser Clinic voert laserbehandelingen uit voor definitieve ontharing en huidverbetering. De lasers die gebruikt worden voor ontharing zijn  Xlase Plus Diode Laser (IceSpeed ​​810nm en AlexPro 760/808nm) (Biotec Italy Medical). Laserbehandelingen voor huidverbetering, huidverstrakking, verwijderen/verminderen van tatoeages,  pigmentvlekken, couperose en beenvaatjes worden uitgevoerd .

1.2 Contra-indicaties Indien een of meer van de onderstaande contra-indicaties op u van toepassing is/zijn, dient u dit per e-mail kenbaar te maken via  info@pmuskinlaserclinic.nl en/of aan te geven in het vragenformulier dat tijdens het intakegesprek aan u is verstrekt. Tenzij nadrukkelijk anders  aangegeven gaat Pmu & Skin Laser Clinic er van uit dat u geen last heeft van en/of gebruik maakt van: Aandoening(en) aan de (bij)nieren, allergieën  met betrekking tot lichtovergevoeligheid of histamine reacties, bloed – of stollingsziekten zoals trombose, endocrinologische ziekten zoals  diabetes, hartziekten zoals een hoge bloeddruk, huid – en/of geslachtsziekten zoals herpes, psoriasis, eczeem, keloïd, kanker of huidtumoren,  immuunziekten zoals verminderd immuunsysteem, infectieziekten of ontstekingen, spataderen of andere vaatproblemen, verstoorde hormoonhuishouding zoals verlaagd oestrogeen gehalte of verhoogd androgeen, ziekten van het zenuwstelsel zoals epilepsie, medicijnen zoals  antibiotica of overmatig gebruik van pijnstillers, infectieziekten en/of ontstekingen. U heeft geen pacemaker, implantaten, prothesen of andere  lichaamsvreemde zaken.

1.3 Voorbereiding Voorts kunt u aan ons toezenden zogeheten ‘before-foto’s’, oftewel foto’s van de te behandelen plekken voordat de behandeling plaats vindt.  Alleen op deze wijze kan worden vastgesteld of de behandelingen het beoogde resultaat hebben bereikt dan wel of Pmu & Skin Laser Clinic de  werkzaamheden heeft verricht met goed en zorgvuldig vakmanschap. U bent niet verplicht before-foto’s toe te zenden, hoewel Pmu & Skin Laser Clinic u uitdrukkelijk adviseert dat wel te doen. U dient de ‘before-foto’s’ te mailen naar info@pmuskinlaserclinic.nl onder vermelding van uw naam en  onderwerp: before-foto’s. Pmu & Skin Laser Clinic zal deze foto’s vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken om vast te stellen dat zij haar  werkzaamheden met goed en zorgvuldig vakmanschap heeft uitgevoerd. Op uw verzoek zullen de foto’s worden verwijderd onder de voorwaarde  dat u erkent dat Pmu & Skin Laser Clinic haar verplichtingen naar behoren is nagekomen, althans dat u de bewijslast voor het tegendeel draagt.

1.4 Ieder mens is uniek In geval van Pmu & Skin Laser Clinic zijn de lasers een hulpmiddel om u uit cosmetisch en soms medisch oogpunt te helpen om uw klachten of  onwenselijkheden te verminderen. Echter ieder mens is uniek en heeft zijn/haar eigen unieke lichaamseigenschappen. Elk lichaam reageert  anders op de laserbehandeling(en). Het resultaat is om die reden ook niet te voorspellen. Pmu & Skin Laser Clinic kan geen garanties geven op  resultaat, huid – en/of haarreacties op het te behandelen gebied of elders op het lichaam. Laserbehandelingen kunnen in sommige gevallen huid  reacties veroorzaken. Er bestaat altijd risico dat er lichte verbranding van de opperhuid kan ontstaan en/of blaarvorming als gevolg van de  laserbehandeling(en). Tevens kunnen laserbehandelingen door uitstralende energie/warmte onderhuids liggende haarfollikels, op en rondom het  behandelde lichaamsdeel, stimuleren waardoor nieuwe haargroei kan ontstaan. Dit is nieuw haar wat aangewakkerd is en kan het resultaat op  haargroei beïnvloeden. Dit is inherent aan laserbehandelingen. Echter de huidreacties zijn vaak van tijdelijke aard en zullen na verloop van tijd  verdwijnen.

1.5 Resultaat haargroei In de meeste gevallen zal uw haargroei uiteindelijk met ca. 85% tot 95% reduceren. Dat resultaat kan echter niet worden gegarandeerd. Het is  bijvoorbeeld niet uitgesloten dat u een non-responder bent. Een non-responder is iemand die niet (goed) reageert op de laser, waardoor de  beoogde reductie van haargroei van 85% -95% niet kan worden bereikt. Bij een non-responder wordt een uiteindelijke reductie van haargroei verwacht  van maximaal minder dan 30%. Indien bij Pmu & Skin Laser Clinic het vermoeden rijst dat u een non-responder bent, zal dat met u worden besproken.  U kunt er dan voor kiezen de behandeling niet voort te zetten. U bent echter niet gerechtigd enige compensatie, restitutie of schadevergoeding te  verlangen.

2 Laserontharen

2.1 Voorbereiding laserontharen
De voorbereiding die u zelf moet treffen alvorens u een behandeling neemt is het scheren van het te behandelen gebied (24 uur voor uw  behandeling). Een ongeschoren huid mag niet behandeld worden.

2.2 Xplus Laser
Voor behandelingen met de Xplus Laser kunt u het volgende verwachten. Voor behandelingen met de Xplus Laser tekenen wij een vakje op  uw lichaam, waarna er contact-gel binnen dit vakje wordt aangebracht. Deze gel geleid de laser en verkoelt tegelijkertijd. Door de kenmerkende  strijkende beweegmethode van de Xplus Laser, wordt de warmte geleidelijk opgebouwd, waardoor de behandeling nagenoeg pijnvrij verloopt.  Doordat de huid en het haar(zakje) de warmte vasthouden wordt geleidelijk de juiste temperatuur bereikt, die de eiwit rondom het haarzakje  vernietigt waardoor het haartje afsterft. Door deze kenmerkende en unieke behandel-techniek zijn onze behandelingen uiterst veilig waardoor de  kans op brandplekken, pigmentatie, infecties erg klein zijn.

2.3 Tijdsbestek
Het tijdsbestek tussen de behandelingen is 6 tot 8 weken voor het gezicht en 8 tot 10 weken voor het lichaam. De reden hiervoor is dat de  behandeling het meest efficiënt is in de groeifase van het haartje. Deze fase wordt normaliter bereikt na het genoemde tijdsbestek. U dient zelf dit  tijdsbestek in acht te nemen, alsmede hiermee rekening te houden met het maken van een vervolgafspraak. Over het algemeen heeft men tussen  de 8 en 10 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te behalen. Dit is slechts een indicatie voortvloeiend uit eerdere ervaringen. Bij  uitzonderingen kan het ook voorkomen dat u zo’n 14 tot 16 behandelingen nodig heeft om de reductie van ca. 85%-95% te bereiken of dat het  gewenste resultaat niet behaald kan worden. U kunt geen rechten ontlenen aan voornoemde indicatie.

2.4 Medisch
Laserontharen is een methode voor het behandelen van (over)beharing. Ongewenste haargroei kan veroorzaakt worden door medische  omstandigheden (o.a. hirsutisme, hypertrichose en andere aandoeningen). Een behandeling met de Xplus Laser zal geen  medische aandoeningen genezen die de ongewenste haargroei veroorzaken. Pmu & Skin Laser Clinic stelt u op de hoogte van mogelijke risico’s die bij  alle medische en cosmetische laserbehandelingen kunnen voorkomen. In dit specifieke geval zullen mogelijke risico’s kunnen zijn: Roodheid en  oedeem rond de haarfollikel na de behandeling wat maximaal 10 dagen kan duren, na de behandeling met de laser kan blaarvorming of een lichte  verbranding van de opperhuid optreden, tijdelijke hyper- of hypopigmentatie kan voorkomen en zal normaal gesproken binnen 6 tot 12 maanden  na de behandeling vervagen, hergroei of verandering van donker haar in dons haar.

2.5 Zon en/zonnebank
Voor behandelingen met de Soprano Laser raden wij aan om 1 week voor en na de behandeling de zon te vermijden. Voor behandelingen met de  Xplus Laser wordt nadrukkelijk geadviseerd om 4 weken voor en na de behandeling niet te zonnen of in ieder geval te vermijden dat de te  behandelen lichaamsdelen gebruind worden. Als dit advies niet gevolgd wordt is het mogelijk dat een cirkelvormige depigmentatie van de huid,  hyper- of hypopigmentatie ontstaat.

3. Behandelingen met de  Q-Switched Nd:YAG laser 1064/532 nm
De behandeling voor huidverbetering, huidverstrakking, tattooverwijdering en het verwijderen van (been)vaatjes, pigmentvlekken en couperose  voeren wij uit met de Xlase Plus Q-Switched Nd:YAG laser 1064/532 nm

3.1 Huidverbetering en huidverstrakking
Met QS Nd:YAG laser 1064/532 nm voeren wij Carbon Peel behandelingen uit en de zogenaamde fractionele laserbehandelingen. Bij de Carbon Peel behandelingen  wordt uw huid ingesmeerd met carbon (koolstofmasker) waarna deze als het ware door de laser wordt “af geschoten”. Hierdoor worden  onzuiverheden zoals mee-eters, acné, grove poriën vervaagd/verwijderd. Tevens wordt de collageen gestimuleerd. De fractionele  laserbehandelingen zijn toegespitst op huidverstrakking en/of – verjonging. De gefractioneerde laserstraal wordt in de huid aangebracht waardoor  de huid voller en veerkrachtiger wordt. Ook deze laserbehandeling stimuleert de collageen. De huid wordt strakker, voller en zal frisser ogen. Ter  indicatie wordt 3 tot 6 behandelingen aangehouden voor het beoogde resultaat.

3.2 Verwijderen tattoo, pigmentvlekken, couperose en beenvaatjes De laserstraling wordt in een fractie van een milliseconde geabsorbeerd door de kleurstof/pigment en omgezet in warmte. Door verhitting van  pigmentcellen treedt er coagulatie (samensmelten van eiwitten in de cellen) op. De schade voor de omliggende weefsels wordt beperkt. De  normale verschijnselen van de huid als gevolg van de laserbehandeling zijn onder meer als volgt. De behandeling kan gevoelig zijn, maar de  eventuele pijnbeleving verschilt per persoon. De napijn is echter kortdurend. Wanneer een groter gebied wordt behandeld lijkt de napijn op een  zonverbranding die paar uur kan aanhouden. In geval van verwijdering van een pigmentvlek wordt het behandelde gebied eerst wit. Dit is een  teken dat het pigment wordt verdampt. Bij het verwijderen van een tattoo wordt het gebied ook eerst wit. Daarna zal de tattoo weer terug komen.  Echter zal het lichaam de gelaserde inkt van de tattoo afvoeren. Omdat het lichaam de tattoo inkt moet afvoeren is het niet mogelijk om grotere  gebieden dan 30 cm2 tegelijkertijd te behandelen. Ter indicatie wordt 8 tot 10 behandelingen aangehouden voor het behalen van het beoogde  resultaat.

3.3 Huidreactie
Roodheid en zwelling is een normaal gevolg van de laserbehandeling die na dertig tot zestig minuten weer zal verdwijnen. In sommige gevallen  kunnen er wat puntbloedinkjes optreden. Deze bloedinkjes zijn onschuldig en helen snel. Soms kunnen er ook blaren ontstaan ter plaatse van de  behandelde huid. Deze bevatten heldere weefselvocht. De blaren zullen vanzelf indrogen en een korstje vormen. Het is beter om ze intact te  houden. Bij de cliënten met donkere huidtype kan er soms juist een donkere verkleuring optreden van het behandelde huidgebied. Deze cliënten  zijn wat gevoeliger voor deze type huidreactie en hebben dit waarschijnlijk ook vaker in het verleden opgemerkt na een wondje of schrammetje.  Over het algemeen verdwijnt deze hyperpigmentatie vanzelf na 3 tot 12 maanden. In sommige gevallen kleurt dit behandelde huiddeel lichter dan  de omringende huid. Deze “hypopigmentatie” verdwijnt ook meestal na 3 tot 12 maanden. Alle voornoemde huidreacties kunnen ook bij lichtere  huidtypen voorkomen.

3.4 Voorzorg
Op de dag van behandeling dient cliënt geen dag- of camouflagecrèmes op de te behandelen huiddelen aan te brengen. Deze crèmes kunnen de  laserstralen tegen houden, waardoor de behandeling minder effectief is. Cliënt dient de zon en/of zonnebank 4 weken voor en na de behandeling  te vermijden.

3.5 Nazorg
De eventuele pijn en branderigheid die direct na de behandeling ontstaat kan men verminderen door de plekken een paar minuten te koelen met  ‘coldpacks’ of natte kompressen. Het koelen vermindert ook de zwelling. Andere adviezen zijn: niet wassen met agressieve reinigingsproducten,  geen scrub of peeling uitvoeren, geen producten met alcohol (parfums, aftershave, tonics) gebruiken, wanneer het gezicht is behandeld is het aan  te raden om de eerstvolgende nacht bij het slapen het hoofdeinde van het bed te verhogen om eventuele zwelling tegen te gaan. De genezing van  het behandelde huidgebied gaat samen met de vorming van donkergekleurde schilfertjes die na drie tot vijf dagen vanzelf loslaten. Deze  schilfertjes kunnen soms jeuken. Van belang is om die niet aan te raken. Crème of zalf is toegestaan, maar niet op oliebasis. Vermijd zwemmen of  sporten wanneer er nog schilfertjes aanwezig zijn. Douchen is toegestaan, maar wees voorzichtig met afdrogen en wrijf niet over het behandelde  gebied. In dit geval wordt droogdeppen aangeraden.

3.6 UV-straling
Een tattoo die veel onderhevig is aan Uv-straling/zonlicht is lastiger te verwijderen. Dat geldt ook voor kleurrijke tattoo’s met de kleuren groen en  blauw. Indien voornoemde bij u van toepassing is zult u meer behandelingen nodig hebben zoals geïndiceerd. Het is in dat geval niet uit te sluiten  dat u twee keer zoveel behandelingen nodig heeft zoals in artikel 3.2 geïndiceerd en wellicht het beoogde resultaat niet zal behalen. Met het  onderhevig zijn aan UV-straling wordt overigens bedoeld de blootstelling aan daglicht. Hierbij moet men denken aan tattoos die bijvoorbeeld in de  nek of op handen zitten die veelal in het daglicht zitten. Een ander voorbeeld zijn tattoos die op de armen of benen zitten die ook regelmatig het  daglicht zien.

Client krijgt de keuze om aan te geven of client before-foto’s, zoals hier boven vermeld, wil toe sturen naar info@pmuskinlaserclinic.nl o.v.v. naam  client en ‘before-foto’s. Indien client er voor kiest om before-foto’s toe te sturen dan dient client deze vooraf aan de eerste behandeling toe te  sturen naar voornoemde e-mail adres
Terug naar de inhoud